Harkittua projektin hallintaa

Hyvä projektisuunnitelma on onnistuneen projektin peruspilari. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehdyllä projektisuunnitelmalla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa projektin toteutukseen. Usein tähän vaativaan työhön ei kuitenkaan tahdo löytyä aikaa ja resursseja. Projekti­suunnitelmaa ei voi tehdä ilman toteuttajien ja toimittajien asiantuntijoita.

Projekteja on monenlaisia. Projekteilla toteutetaan erilaisia hankkeita ja projektiin osallistuja voi olla toteuttaja, toimittaja, alihankkija jne. koko projektiorganisaation, mukaan lukien kaikkien toimijoiden projektiorganisaatioiden, tulisi kokea laaditut suunnitelmat ja aikataulut mahdollisiksi ja järkeviksi sekä sitoutua niihin. Edellä oleva edellyttää, että projektin osituksessa ja pääaikataulussa on kullekin osallistujalle sopiva osuus.

”Project on Timelinen” tavoitteena on tuntea hyvän projektisuunnitelman vaatimukset ja olla rakentamassa kyseessä olevan projektin suunnitelmaa niin, että sen perusteella projekti voidaan osittaa, organisoida, resurssoida ja aikatauluttaa. Edellä mainitut toimenpiteet luovat edellytykset kriittisen polun näkemiseen, edistymä- ja kustannusvalvontaan. Perehtymällä projektin kriittiseen polkuun voidaan varmistaa ja mahdollisesti lyhentää hankkeen toimitusaikaa. ”Project on Timeline” osallistuu tähän toimintaan sovitulla tavalla.

”Project on Timeline” käyttää projektin raportointiin MS-project ohjelmistoa. Huolellisesti mietittynä ko. ohjelma on hyvä, yleisesti tunnettu ja käytetty työkalu. Kun ponnistellaan oikeaa tietoa sisään, niin ohjelmasta saadaan helposti monipuolista tietoa ulos.

Varmaa on, että erityisesti projektin alussa sen toteutuksen suunnitteluun kannattaa panostaa.

DI Simo Käräjämäki
Yrittäjä, Y 2858461-8
Karperöntie 103, 65610 Mustasaari
Email: s.karajamaki@outlook.com
Puh: +358 45 222 1724